Prawa podróżnego

 1. Prawo pierwszeństwa zajęcia miejsca w autobusie przysługuje podróżnemu z ważnym biletem lub innym dokumentem uprawniającym do ulgi.
 2. W autobusach komunikacji dalekobieżnej i pośpiesznej podróżny obowiązany jest zająć miejsce oznaczone numerem wpisanym na bilecie w kasie biletowej lub w przedsprzedaży.
 3. Podróżny, który zajmuje w autobusie miejsce oznaczone "dla inwalidy" lub "dla osoby z dzieckiem na ręku", obowiązany jest zwolnic to miejsce w razie zgłoszenia się takiej osoby. Nie dotyczy to przypadku, gdy podróżny ma bilet z numerem takiego miejsca.
 4. Numerowanie miejsc na biletach stosuje się tylko przy wsiadaniu na przystanku początkowym kursu.
 5. Podróżny z biletem ma prawo przejazdu na odcinku trasy podanym na bilecie, w określonym autobusie, bez prawa przerwy na przystankach pośrednich.
 6. W autobusie wolno przewozić psa, jeżeli trzymany jest on na smyczy i ma nałożony kaganiec, nie dotyczy to małych psów trzymanych na kolanach. Dla przewożonego psa podróżny obowiązany jest posiadać świadectwo wymagane przez organy sanitarne. Niedopuszczalne jest trzymanie psa na miejscu siedzącym.
 7. Prawo nabycia biletu i wejścia do autobusu poza kolejnością przysługuje inwalidom o widocznym kalectwie oraz inwalidom I grupy za okazaniem legitymacji inwalidzkiej, kobietom ciężarnym, osobom z dziećmi na ręku oraz chorym na cukrzycę. Posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, senatorom oraz osobom korzystającym z okresowych biletów służbowych, przysługuje prawo zamówienia w kasie biletowej miejsca poza kolejnością.

Obowiązki podróżnego

 1. Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet na przejazd i okazywać go na żądanie obsługi autobusu i organów kontroli.
 2. Podróżny, który wsiada do autobusu bez ważnego biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu, obowiązany jest bez wezwania zakupić bilet. W autobusach z jednoosobową obsługą podróżny może nabyć bilet w czasie postoju autobusu.
 3. Podróżny obowiązany jest dbać o to, aby wsiadł do właściwego autobusu i wysiaść z niego na właściwym przystanku.
 4. Podróżny powinien wsiadać do autobusu tylko przednimi drzwiami, a wysiadać przez drzwi oznaczone napisem "wyjście".
 5. Podróżnemu nie wolno zajmować w autobusie miejsca już zajętego w sposób widoczny przez innego pasażera. Nie dotyczy to przypadku, gdy podróżny posiada bilet z wypisanym numerem miejsca.
Portal www.pksraciborz.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij