Opłaty za przejazdy

1. Cena i sprzedaż biletów.

Za przejazdy w krajowej komunikacji regularnej przewoźnicy pobierają opłaty normalne lub ulgowe według cen umownych ogłoszonych w taryfach lub cennikach (które zgodnie z art. 11 Ustawy Prawo Przewozowe), przewoźnik jest obowiązany podać do publicznej wiadomości. Dwóch i więcej uprawnień do ulgi, wynikających z różnych tytułów, nie stosuje się równocześnie do opłat za ten sam przewóz.

2. Ważność biletu.

Bilety autobusowe nabywa się w kasach biletowych przewoźników, w kasach "Orbisu" i punktach sprzedaży agencyjnej, a w miejscowościach gdzie nie ma kas u kierowcy-konduktora w autobusach przejeżdżających przez daną miejscowość. Jednorazowe bilety autobusowe ważne są tylko na jeden kurs (część kursu).W przypadku odbywania podóży z przesiadaniem, na każdy kurs (autobus) należy nabywać oddzielny bilet.Bilet zakupiony w kasie biletowej (kasie przedsprzedaży) z określeniem daty i godziny odjazdu ważny jest wyłącznie w określonym dniu i kursie.Bilet nabyty u kierowcy-konduktora w czasie wykonywania kursu ważny jest tylko na ten kurs.Bilety zakupione w punktach sprzedaży agencyjnej lub w kasach biletowych bez określenia daty wyjazdu i kursu, ważne są na wszystkie autobusy (kursy) w któych stosowana jest samoobsługa w kasowaniu biletów, odjeżdżających z miejscowości w której nastąpił zakup biletu.Zasięg ważności biletu określa miejsce jego nabycia oraz cena.Bilet jednorazowy ważny jest jeden dzień.Podróż powinna być rozpoczęta i zakończona w okresie ważności biletu.Zakończenie podóży może nastąpić w dniu następnym, jeśli była rozpoczęta w dniu ważności biletu.

3. Przejazdy do pracy i szkół z biletami miesięcznymi.

Bilety miesięczne wydaje sie na okres jednego miesiąca kalendarzowego na określone linie, kursy i relacje w autobusowej komunikacji zwykłej.
Bilet miesięczny imienny ogólnodostępny może nabyć każda osoba fizyczna.
Osoba uprawniona do korzystania z ulgi na mocy przepisów szczegółowych może nabyć bilet miesięczny ulgowy po okazaniu właściwego dokumentu uprawniającego do nabywania odpowiedniego biletu ulgowego.

Portal www.pksraciborz.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij