O firmie

PKS w Raciborzu Spółka z o.o. jest firmą której założenie datuje się na rok 1951 w pierwotnej formie istnieje jako Placówka Terenowa.

W 1951 roku Placówka Terenowa w Raciborzu podległa Ekspozyturze w Gliwicach przekształciła się w samodzielną Ekspozyturę podległą bezpośrednio Zarządowi w Katowicach. W tym też roku powstaje Placówka Terenowa w Głubczycach.

W 1955 roku Ekspozytura Racibórz posiada 3 placówki terenowe:

  • w Głubczycach,
  • w Koźlu,
  • w Korzonku.

Z dniem 1 stycznia 1960r utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS i podporządkowano Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Opolu.

PPKS w Opolu podporządkowano trzy oddziały i dziewięć placówek terenowych:

  • Opole + placówka Brzeg, Kluczbork, Namysłów, Nysa, Olesno, Prudnik,
  • Racibórz + placówka Głubczyce,
  • Koźle + placówka Korzonek, Strzelce Opolskie.

W 1972 roku Oddział PKS Racibórz oddaje do użytku nową zajezdnię, a następnie placówka w Głubczycach zostaje przemianowana na Oddział PKS Głubczyce.

W 1975 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju PPKS podległe Woj. Radzie Narodowej podporządkowane zostaje Ministerstwu Komunikacji poprzez Zjednoczenie PKS.

Z dniem 31.12.1975r. PKS Racibórz odłącza się od opolskiej PKS i przechodzi pod dyrekcję w Katowicach.

Rok 1983 przynosi kolejną zmianę struktury PKS. Powstaje Okręg Katowicki Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej, który wchodzi w skład ogólnokrajowego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "KPKS" z siedzibą w Warszawie.

1 stycznia 1990 roku rozpada się OKK PKS w Katowicach, a PKS w Raciborzu staje się samodzielnym Przedsiębiorstwem podległym organowi założycielskiemu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

Od 1 stycznia 2001r w wyniku komercjalizacji PKS w Raciborzu powstaje Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o.

Obecnie PKS Racibórz jako główny przewoźnik w powiecie raciborskim obsługuje komunikacyjnie tereny wszystkich gmin w okolicy Raciborza. Ponadto prowadzona jest komunikacja regularna z sąsiednimi miastami. Sieć tras obejmuje 88 linii komunikacji zwykłej o 420 kursach obsługiwanych w dni powszednie oraz linie komunikacji dalekobieżnej do Cieszyna, Wisły, Katowic i Zakopanego. W soboty, niedziele i dni świąteczne autobusy wykonują średnio około 75 kursów. Przeważająca długość linii w komunikacji prowadzonej przez Spółkę nie przekracza 30 km. Kursy tej komunikacji zaspokajają potrzeby regularnych, codziennych dojazdów do pracy i szkół w powiecie raciborskim i ościennych. Pasażerami są także klienci urzędów i sklepów w Raciborzu. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem dworca autobusowego - z którego rozpoczyna bieg większość linii RJA. Autobusy zatrzymują się na 220 przystankach rozmieszczonych na obszarze gmin powiatu raciborskiego obsługiwanego przez Spółkę i objętego rozkładem jazdy oraz na przystankach i dworcach sąsiednich przewoźników.

PKS Racibórz Sp. z o.o. aktualizując istniejący rozkład jazdy autobusów komunikacji regularnej kładzie szczególny nacisk na zapewnienie dojazdu do placówek oświatowych i powrotu do domu dzieciom i młodzieży szkolnej powiatu raciborskiego i ościennych, a także osobom dojeżdżającym do pracy na terenie Raciborza i okolicznych miast. W rozkładzie jazdy obsługiwanym przez PKS Racibórz Sp. z o.o. istnieją dwa szczyty przewozowe:

  • pierwszy od godz. 6:00 do godz. 8:00 - jest to dowóz uczniów do szkół na godz. 8:00
  • drugi szczyt popołudniowy od godz. 12:00 do godz. 16:00 - powrót uczniów do domu po zakończonych zajęciach.

Wzmożona częstotliwość kursowania autobusów Spółki w wymienionych godzinach zapewnia całkowitą realizację potrzeb przewozowych. W tym czasie autobusy dojeżdżają do prawie wszystkich miejscowości powiatu raciborskiego.

Poza szczytami przewozowymi komunikacja autobusowa prowadzona jest w nieco ograniczonym cyklu kursowania (z przyczyn ekonomicznych - małe wypełnienie autobusów), ale przy tak dobranym rozłożeniu czasowym, aby zapewnić komunikację autobusową wszystkim pasażerom korzystającym z komunikacji PKS między szczytami przewozowymi.

Spółka prowadzi ścisłą współpracę z Gminnymi Zespołami Oświaty oraz szkołami powiatu raciborskiego na bieżąco wprowadzając zmiany w rozkładzie jazdy autobusów, dopasowując godziny odjazdów do aktualnych potrzeb przewozowych szkół.

Aktualnie Spółka świadczy usługi kompleksowego dowozu uczni do szkół w gminach Krzyżanowice, Krzanowice, Pietrowice Wielkie, Nędza, Kuźnia Raciborska, Rudnik oraz Kornowac. PKS w Raciborzu Sp. z o.o. bardzo chętnie przyjmuje wszelkie wnioski dotyczące dalszego rozwoju sieci połączeń autobusowych w powiecie raciborskim. Ponadto w związku z ograniczeniem kursowania pociągów na niektórych trasach kolejowych, Spółka uruchamia w miejsce powstałych luk przewozowych dodatkowe kursy tak, aby zapewnić możliwość dogodnych połączeń z Raciborzem.

Portal www.pksraciborz.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij