Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, ul. Środkowa 5, kod pocztowy 47-400, adres e-mail: sekretariat@pksraciborz.pl, tel. 32 415 3380.


Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 b RODO
na podstawie wymogów określonych w przepisach w celu realizacji zadań związanych
z realizacją umowy.

 

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest pan Leszek Proszowski, pracownik firmy „NOWATOR" s.c  adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl, tel. 32 331 48 08, 502 639 006


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres wskazany w ustawie o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 395, 398, 650).

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia
i realizacji umowy.

 

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Portal www.pksraciborz.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij