Prawa podróżnego

  1. Prawo pierwszeństwa zajęcia miejsca w autobusie przysługuje podróżnemu z ważnym biletem lub innym dokumentem uprawniającym do ulgi.
  2. W autobusach komunikacji dalekobieżnej i pośpiesznej podróżny obowiązany jest zająć miejsce oznaczone numerem wpisanym na bilecie w kasie biletowej lub w przedsprzedaży.
  3. Podróżny, który zajmuje w autobusie miejsce oznaczone "dla inwalidy" lub "dla osoby z dzieckiem na ręku", obowiązany jest zwolnic to miejsce w razie zgłoszenia się takiej osoby. Nie dotyczy to przypadku, gdy podróżny ma bilet z numerem takiego miejsca.
  4. Numerowanie miejsc na biletach stosuje się tylko przy wsiadaniu na przystanku początkowym kursu.
  5. Podróżny z biletem ma prawo przejazdu na odcinku trasy podanym na bilecie, w określonym autobusie, bez prawa przerwy na przystankach pośrednich.
  6. W autobusie wolno przewozić psa, jeżeli trzymany jest on na smyczy i ma nałożony kaganiec, nie dotyczy to małych psów trzymanych na kolanach. Dla przewożonego psa podróżny obowiązany jest posiadać świadectwo wymagane przez organy sanitarne. Niedopuszczalne jest trzymanie psa na miejscu siedzącym.
  7. Prawo nabycia biletu i wejścia do autobusu poza kolejnością przysługuje inwalidom o widocznym kalectwie oraz inwalidom I grupy za okazaniem legitymacji inwalidzkiej, kobietom ciężarnym, osobom z dziećmi na ręku oraz chorym na cukrzycę. Posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, senatorom oraz osobom korzystającym z okresowych biletów służbowych, przysługuje prawo zamówienia w kasie biletowej miejsca poza kolejnością.
Portal www.pksraciborz.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij
facebook